Comment on Bút vẽ kỹ thuật EK-2305 by adminphucma


Bút line nét nhỏ dùng để vẽ những đường nét mỏng vd tóc hay những nét khácSource link

Leave a Reply